testform

Curs 2023-2024

Comencem a formar els grups a partir del 30 de juny i aconsellem tornar aquesta fitxa abans d’aquesta data per tenir en compte les vostres preferències horàries.
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Factures
Les factures generades s’envien automàticament per e-mail. Si necessiteu que aparegui informació concreta a les factures, especifiqueu-la aquí (p.e. Nom empresa, NRT):
Field is required!
Field is required!
Subvenciò classes
Vinc de part d’una empresa que em subvenciona el pagament de les classes
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Dades Bancàries

Titular
Field is required!
Field is required!
Nº compte IBAN
Field is required!
Field is required!

1. Modalitat classes:

M’interessen:
Field is required!
Field is required!

2. Drets d’imatge

Autoritzo a Singular a fer fotos i utilitzar-les a les xarxes socials
Field is required!
Field is required!

3. Preferència horària

· Marqueu totes les possibilitats per tal d’assegurar-nos de que puguem trobar un horari.
· Les classes GRUPALS solen fer o bé 1,5 hores un mateix dia o 1 hora 2 cops a la setmana
· Les classes PARTICULARS poden escollir la durada de classe desitjada.
1ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Disponibilitat entre "_____" i "_____"
Field is required!
Field is required!
2ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Disponibilitat entre "_____" i "_____"
Field is required!
Field is required!
Durada de classe desitjada:
Field is required!
Field is required!
Altra durada (hr)
Field is required!
Field is required!

4. Objectiu

Field is required!
Field is required!
5. Comentaris / Peticions:
Field is required!
Field is required!

Classes grupals (condicions)

· Durada del curs escolar: 18/09/23 al 21/06/24. En cas de no poder començar a mitjans de setembre, apunteu-ho a dalt a “comentaris”.

· La mensualitat dels grups és fixa (independentment de l'assistència, els dies festius i/o les vacances).

· Totes les mensualitats (incloent la mitja mensualitat de setembre) es carreguen per anticipat entre el dia 1 i el dia 5 de cada mes.

· La matrícula és anual i inclou tots els llibres i material necessari. Es carregarà entre l’1 i el 5 d’agost. En cas de lliurar la fitxa més tard, es passarà dins d’un termini d’una setmana.

· Vacances Escolars: Singular tanca durant les vacances escolars de Nadal i la primera setmana de Pasqua. La resta de les vacances escolars estem oberts, però les classes dels nens i joves es reprogramen i s’han de confirmar els grups d’interès.

· Descomptes: 5% als grups quan hi ha més d’un alumne inscrit amb el mateix compte bancari. 20% quan un
alumne s'apunta a més d’un grup, aplicable al grup de menor import.

· Per les despeses generades pels retorns bancaris, es cobren 3,00€ per rebut al client.

· En cas de que un grup es quedi amb 1 alumne inscrit, es mantindria durant 1 mes, oferint grups alternatius.
Field is required!
Field is required!

Classes particulars (condicions)

Durada del curs escolar: 18/09/23 al 21/06/24.

Field is required!
Field is required!
Quantes hores ____?
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Quantes hores ____?
Field is required!
Field is required!
Vull començar les classes el dia
Field is required!
Field is required!
del mes
Field is required!
Field is required!
Si la classe particular és amb 2 alumnes, el segon alumne és:
Field is required!
Field is required!
· Els pack d’hores amb vigència, tenen la següent caducitat:

-   Pack 4 hores: 6 setmanes

-   Pack 10 hores: 12 setmanes

-   Pack 20 hores: 24 setmanes

-   Pack 30 hores: 35 setmanes

· Si una classe al pack d’hores amb vigència coincideix amb un dia no lectiu, s'allarga la durada del pack.

· Es poden recuperar classes fora de la vigència del pack les vacances escolars que Singular estigui obert.

· Les classes particulars s’han d’anul·lar amb un mínim de 6 hores d’antelació. En cas contrari, es perd l’hora.

· Per les despeses generades pels retorns bancaris es cobraran 3,00€ per rebut al client.

· Classes 2 alumnes: Si només ve 1 dels 2 alumnes, es pot o bé descomptar l’hora, com habitualment, o cobrar la classe a l’alumne que ha assistit a part a 30€ i l’hora habitual quedaria pendent.Condicions Pagament Mensual
· La quota és mensual, independent de l'assistència i/o dies festius.
· Les classes anul·lades amb més de 6 hores es poden recuperar. El termini per fer la recuperació és de 6 setmanes. Per poder recuperar-les es pot:
-   Buscar una altra hora amb el mateix professor, on-line o presencial
-   Ampliar les properes classes ja programades 15 o 30 minuts, fins recuperar el temps de la classe anul·lada (sempre i quan el professor estigui disponible)
-   Fer la recuperació amb un altre professor.
· En cas d’anul·lar una classe de recuperació, no es pot tornar a recuperar.Condicions pack d’hores
· Els packs són personals i no transferibles.
Field is required!
Field is required!

Rebreu una confirmació via e-mail de l’horari assignat abans del 28 de juliol i el càrrec de les matrícules es passarà el 2 d’agost.

Si es lliura aquesta fitxa més tard, rebreu la confirmació de l’horari i el càrrec de la matrícula en un termini de 4 dies.

Field is required!
Field is required!
Please enter your reCAPTCHA API keys in Super Forms > Settings > Form Settings
X