L'Equip

El nostre equip docent és únic perquè:

  • 1) Està format íntegrament per professors nadius
  • 2) Tots estan titulats a l’àrea de l’ensenyament d’anglès
  • 3) Comptem amb una mitja de 10 anys d'experiència per professorTess Winiarski

Tess Winiarski

Directora i professora
Nacionalitat: Americana
Especialització: Preparació pels exàmens, nens i joves
Experiència al sector: 11 anys
Formació al sector: Certificat de TESOL i certificat de Business English

Seung Choi

Seung Choi

Professora i coordinadora de professors
Nacionalitat: Americana
Especialització: Preparació pels exàmens i angèls de negocis
Experiència al sector: 9 anys
Formació al sector: Certificat de TESOL, llicenciatura en literatura anglesa i certificat de Business English

Kieron Smith

Kieron Smith

Professor
Nacionalitat: Britànica
Especialització: Preparació pels exàmens
Experiència al sector: 18 anys
Formació al sector: Certificat de TEFL i certificat de Business English

Dan McDowell

Dan McDowell

Professor
Nacionalitat: Canadenca
Especialització: Anglès de negocis, anglès jurídic i preparació pels exàmens
Experiència al sector: 18 anys
Formació al sector: Certificat de TESOL

Tara Haynes

Tara Haynes

Professora
Nacionalitat: Canadenca
Especialització: Preparació pels exàmens, nens i joves
Experiència al sector: 17 anys
Formació al sector: Llicenciatura en educació i Certificat de TESL

Justin Poores

Justin Poores

Professor
Nacionalitat: Canadenca
Especialització: Anglès de negocis i preparació pels exàmens
Experiència al sector: 15 anys
Formació al sector: Certificat dipTESOL i Màster en lingüistica aplicada

Robert Grist

Robert Grist

Professor
Nacionalitat: Britànica
Especialització: Preparació pels exàmens i angèls general (adults)
Experiència al sector: 12 anys
Formació al sector: Certificat de TEFL i certificat de Business English

John Huey

John Huey

Professor
Nacionalitat: Americana
Especialització: Anglès general (adults), anglès de negocis i anglès creatiu (teatre i expressió)
Experiència al sector: 12 anys
Formació al sector: Certificat de TEFL

Mike DeVillers

Mike DeVillers

Professor
Nacionalitat: Canadenca
Especialització: Anglès de negocis i anglès general (adults)
Experiència al sector: 6 anys
Formació al sector: Màster en lingüistica aplicada

Emilie Macshane

Emilie Macshane

Professora
Nacionalitat: Britànica
Especialització: Preparació pels exàmens i joves
Experiència al sector: 4 anys
Formació al sector: Certificat de TESL

Sarah Carroll

Sarah Carroll

Professora
Nacionalitat: Americana
Especialització: Nens, joves i anglès general (adults)
Experiència al sector: 5 anys
Formació al sector: Certificat de TEFL

Eme Goetz

Eme Goetz

Pofessora
Nacionalitat: Americana
Especialització: Nens, joves i anglès general (adults)
Experiència al sector: 5 anys
Formació al sector: Màster en ensenyament d'Anglès com a segona llengua i Certificat de TEFL

Jamile Akhtar

Jamile Akhtar

Professor
Nacionalitat: Britànica
Especialització: Nens, joves i anglès general (adults)
Experiència al sector: 3 anys
Formació al sector: Certificat de CELTA

Josh Niezgoda

Josh Niezgoda

Professor
Nacionalitat: Americà
Especialització: Nens, Joves i anglès general (adults)
Experiència al sector: 3 anys
Formació al sector: Certificat de CELTA

Zen Haq

Zen Haq

Professora
Nacionalitat: Britànica
Especialització: Nens, joves i anglès general (adults)
Experiència al sector: 1 any
Formació al sector: Certificat de CELTA

Alix Sharp

Alix Sharp

Administrativa Singular Montclar

Esther Díaz

Esther Díaz

Administrativa Singular Junior