Jordi G., 51 anys

“En la meva opinió, Singular tracta de connectar amb tothom i de tenir una relació directa amb els alumnes. Aconsegueixen el seu objectiu amb una gran varietat de activitats creatives i classes dinàmiques. Trobo que aquesta qualitat és important, igual que ho és el fet de tenir una bona relació entre els professors i els alumnes, tant dins com fora de les aules!”

X