Inscripció Adults

Curs 2021-2022

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Factures
Les factures generades s’envien automàticament per e-mail. Si necessiteu que aparegui informació concreta a les factures, especifiqueu-la aquí (p.e. Nom empresa, NRT):
Field is required!
Field is required!
Subvenciò classes
Vinc de part d’una empresa que em subvenciona el pagament de les classes:
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Dades Bancàries

Titular
Field is required!
Field is required!
Nº compte IBAN
Field is required!
Field is required!

Horaris

Preferència horària GRUPS

* Fa falta un mínim de 2 alumnes per formar un grup, així que aconsellem marcar més d’una opció horària *
1ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre "__" i "__"
Field is required!
Field is required!
2ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre "__" i "__"
Field is required!
Field is required!

Preferència horària CLASSES PARTICULARS

1ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre "__" i "__"
Field is required!
Field is required!
2ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre "__" i "__"
Field is required!
Field is required!

Objectiu examen

Field is required!
Field is required!

Grups Cambridge: English Exams Lab

English Exams Lab (www.englishexamslab.com) és una portal web que compta amb més de 3,000 exercicis amb format dels exàmens oficials. L’aconsellem pels alumnes que vulguin presentar-se a un examen oficial. Té un cost de 28 € per 9 mesos d’alta.
T'agradaria estar donat d'alta?
Field is required!
Field is required!

Correspondència

Si vols rebre correus informatius (esdeveniments, cursos intensius, etc.) indica el teu email
Field is required!
Field is required!

Comentaris

Field is required!
Field is required!

Condicions grups

· Durada del curs: 16/09/21 al 01/07/22. No tanquem durant les vacances escolars (exceptuant Nadal). · En cas de no poder començar a mitjans de setembre, apunteu-ho a dalt a “comentaris”.
· La mensualitat dels grups és fixa (independentment de l'assistència, els dies festius i/o les vacances).
· Els dies festius no són recuperables, però oferim classes de conversa gratuïtes setmanalment per nivell.
· Totes les mensualitats (incloent la mitja mensualitat de setembre) es carreguen per anticipat entre el dia 1 i el dia 5 de cada mes. Si es lliura la fitxa després d'aquesta data, es carregarà la part proporcional del grup juntament amb la matrícula dins d’un termini d'una setmana.
· La mitja mensualitat de setembre es carregarà̀ entre el dia 1 i 5 de setembre. En cas de lliurar aquesta fitxa més tard, es passarà, com a molt, als 5 dies.
· La matrícula és anual i inclou tots els llibres i material necessari. Es carregarà entre l’1 i el 5 d’agost. En cas de lliurar la fitxa més tard, es passarà dins d’un termini d’una setmana.
· Política de devolució de matrícula en cas d’anul·lació de la inscripció: avís a l’agost = devolució del 80% de la matrícula. Avís al llarg de setembre = devolució del 50% de la matrícula.
· Els dies festius no es recuperen, ja que oferim classes de conversa de manera regular al llarg del curs escolar.
· Descomptes: 5% als grups quan hi ha més d’un alumne inscrit amb el mateix compte bancari. · 20% quan un alumne s'apunta a més d’un grup.
· Per les despeses generades pels retorns bancaris, es cobren 3,00€ per rebut al client.
· En cas de que un grup es quedi amb 1 alumne inscrit, es mantindria durant 1 mes, oferint grups alternatius.
· En cas que el professor habitual no estigues disponible un dia donat (per baixa o motius personals), o bé es proposen opcions per recuperar la classe o hi ha un substitut.

Condicions classes particulars

M'interessa:
Field is required!
Field is required!
Depenent de l'opció seleccionada, Quantes hores de classe t'interessa?
Field is required!
Field is required!
Vull començar les classes el dia:
Field is required!
Field is required!
· Mensualitat fixa: Les classes que cauen un dia festiu o anul·lades amb més de 6 hores, es poden recuperar dins d’un termini d’un mes. La recuperació no sempre és possible amb el professor i/o l’hora habitual. En cas d’anul·lar una classe de recuperació, no es podrà tornar a recuperar.
· Packs: Cal anul·lar les classes amb un mínim de 6 hores d’antelació. En cas contrari, es factura la 1ª hr.
· Els packs d’hores amb horari reservat tenen la següent caducitat: · Pack 5 hores: 8 setmanes, Pack 10 hores: 16 setmanes, Pack 20 hores: 33 setmanes.
· Classes 2 alumnes: Si només ve 1 dels 2 alumnes, es pot 1) descomptar l’hora com habitualment o 2) cobrar la classe a l’alumne que ha assistit 34€. L’altra hora quedaria pendent de recuperar (per a ambdós alumnes).
· Per les despeses generades pels retorns bancaris es cobraran 3,00€ per rebut al client.

He llegit i estic d’acord amb les condicions establertes per Singular.

X