Inscripció Nens i Joves

Curs 2022-2023

Nom i cognoms (alumne)
Field is required!
Field is required!
E-mail (alumne)
Field is required!
Field is required!
Data naixem. (alumne)
Field is required!
Field is required!
Mòbil (alumne)
Field is required!
Field is required!

Info. MARE

Nom
Field is required!
Field is required!
Mòbil
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!

Info. PARE

Nom
Field is required!
Field is required!
Mòbil
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Col·legi
Field is required!
Field is required!
Anys d’anglès estudiats Col·legi:
Field is required!
Field is required!
Anys d’anglès estudiats Acadèmia:
Field is required!
Field is required!
Intoleràncies alimentàries:
Field is required!
Field is required!
Dislèxia i/o dificultats d’aprenentatge
Field is required!
Field is required!

Dades Bancàries

Titular
Field is required!
Field is required!
Nº compte IBAN
Field is required!
Field is required!

1. Modalitat classes:

M’interessen:
Field is required!
Field is required!

2. Drets d’imatge

Autoritzo a Singular a fer fotos i utilitzar-les a les xarxes socials
Field is required!
Field is required!

3. Preferència horària

· Marqueu totes les possibilitats per tal d’assegurar-nos de que puguem trobar un horari.
· Les classes GRUPALS solen fer o bé 1,5 hores un mateix dia o 1 hora 2 cops a la setmana
· Les classes PARTICULARS poden escollir la durada de classe desitjada.
1ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Disponibilitat entre "_____" i "_____"
Field is required!
Field is required!
2ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Disponibilitat entre "_____" i "_____"
Field is required!
Field is required!
Durada de classe desitjada:
Field is required!
Field is required!
Altra durada (hr)
Field is required!
Field is required!

4. Joves: Objectiu Cambridge?

Esteu interessats en presentar-vos a un examen oficial de Cambridge al curs 22/23 en cas d’assolir el nivell?
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
5. Comentaris / Peticions:
Field is required!
Field is required!

Classes grupals (condicions)

Condicions grups

· Durada del curs escolar: 19/09/22 al 23/06/23.
· La mensualitat dels grups és fixa (independentment de l'assistència, els dies festius i/o les vacances).
· Totes les mensualitats (incloent la mitja mensualitat de setembre) es carreguen per anticipat entre el dia 1 i el dia 5 de cada mes. Les tarifes de les classes grupals de 1,5 i 2 hores setmanals s’actualitzen pel curs 22/23. Les tarifes de les classes grupals de nens NO es modifiquen, però s’augmenta el número d’alumnes a aquestes classes a 5 alumnes. Les classes de joves i adults es mantenen amb un màxim de 4 alumnes.
· La matrícula és anual i inclou tots els llibres i material necessari. Es carregarà entre l’1 i el 5 d’agost. En cas de lliurar la fitxa més tard, es passarà dins d’un termini d’una setmana.
· Els dies festius es podran recuperar venint a classes addicionals les setmanes de vacances escolars.
· Descomptes: 5% als grups quan hi ha més d’un alumne inscrit amb el mateix compte bancari. 20% quan un alumne s'apunta a més d’un grup, aplicable al grup de menor import.
· Per les despeses generades pels retorns bancaris, es cobren 3,00€ per rebut al client.
· En cas de que un grup es quedi amb 1 alumne inscrit, es mantindria durant 1 mes, oferint grups alternatius.

Classes particulars (condicions)

Field is required!
Field is required!
Quantes hores ____?
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Quantes hores ____?
Field is required!
Field is required!

Durada del curs escolar: 19/09/22 al 23/06/23.

Vull començar les classes el dia
Field is required!
Field is required!
del mes
Field is required!
Field is required!
· Els pack d’hores amb vigència, tenen la següent caducitat:
-   Pack 4 hores: 6 setmanes
-   Pack 10 hores: 12 setmanes
-   Pack 20 hores: 24 setmanes
-   Pack 20 hores: 35 setmanes
· Si una classe al pack d’hores amb vigència coincideix amb un dia no lectiu, s'allarga la durada del pack.
· Es poden recuperar classes fora de la vigència del pack les vacances escolars que Singular estigui obert.
· Les classes particulars s’han d’anul·lar amb un mínim de 6 hores d’antelació. En cas contrari, es perd l’hora.
· Per les despeses generades pels retorns bancaris es cobraran 3,00€ per rebut al client.
· Classes 2 alumnes: Si només ve 1 dels 2 alumnes, es pot o bé descomptar l’hora com habitualment o cobrar la classe a l’alumne que ha assistit 34€. L’altra hora quedaria pendent de recuperar (per a ambdós alumnes).
En cas de classes particulars de 2 alumnes, especifiqueu el nom de l’altre alumne:
Field is required!
Field is required!

Per poder tenir en compte les vostres preferències horàries a l’hora de formar els grups, si us plau, torneu aquesta fitxa abans del 1 de juliol.

Rebreu una confirmació via e-mail de l’horari assignat abans del 29 de juliol.

Field is required!
Field is required!
Please enter your reCAPTCHA API keys in Super Forms > Settings > Form Settings
X