Inscripció Nens i Joves

Curs 2021-2022

Nom i cognoms (alumne)
Field is required!
Field is required!
E-mail (alumne)
Field is required!
Field is required!
Mòbil (alumne)
Field is required!
Field is required!
Data naixem. (alumne)
Field is required!
Field is required!

Info. MARE

Nom
Field is required!
Field is required!
Telèfon
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!

Info. PARE

Nom
Field is required!
Field is required!
Telèfon
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Col·legi
Field is required!
Field is required!
Anys d’anglès estudiats Col·legi:
Field is required!
Field is required!
Anys d’anglès estudiats Acadèmia:
Field is required!
Field is required!
Intoleràncies alimentàries:
Field is required!
Field is required!
Dislèxia i/o dificultats d’aprenentatge
Field is required!
Field is required!
Informes
Els informes d’avaluació s’envien automàticament per e-mail 2 cops a l’any (desembre i juny).
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Dades Bancàries

Titular
Field is required!
Field is required!
Nº compte IBAN
Field is required!
Field is required!

Horaris

Preferència horària GRUPS

* Aconsellem marcar totes les possibilitats per tal d’assegurar-nos de que puguem trobar un grup adequat
• No solen haver-hi grups que comencen a les 18:00 (o bé són a les 17:30 o a les 18:30)
• Fa falta un mínim de 2 alumnes per formar un grup, així que aconsellem marcar més d’una opció horària.
1ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre "__" i "__"
Field is required!
Field is required!
2ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre "__" i "__"
Field is required!
Field is required!

Preferència horària CLASSES PARTICULARS

* Aconsellem marcar totes les possibilitats per tal d’assegurar-nos de que puguem trobar un grup adequat *
1ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre "__" i "__"
Field is required!
Field is required!
2ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre "__" i "__"
Field is required!
Field is required!

Joves: Objectiu Cambridge?

Esteu interessats en presentar-vos a un examen oficial de Cambridge al curs 21/22 en cas d’assolir el nivell?
Field is required!
Field is required!
Si estàs interessat
Quan? (convocatòria)
Field is required!
Field is required!
Quina? (examen)
Field is required!
Field is required!

Correspondència

Si vols rebre correus informatius (esdeveniments, cursos intensius, etc.) indica el teu email
Field is required!
Field is required!

Grups Cambridge: English Exams Lab

English Exams Lab (www.englishexamslab.com) és la plataforma web que hem estat fent servir en comptes del llibre d’exercicis amb els grups de preparació per un examen. Compta amb més de 3,000 exercicis online amb format dels exàmens oficials. Té un cost de 28 € per una alta de 9 mesos.

Condicions grups

· Mensualitat fixa: Les classes que cauen un dia festiu o anul·lades amb més de 6 hores, es poden recuperar dins d’un termini d’un mes. La recuperació no sempre és possible amb el professor i/o l’hora habitual. En cas d’anul·lar una classe de recuperació, no es podrà tornar a recuperar.
· Packs: Cal anul·lar les classes amb un mínim de 6 hores d’antelació. En cas contrari, es factura la 1ª hr.
· Els packs d’hores amb horari reservat tenen la següent caducitat: Pack 5 hores: 8 setmanes, Pack 10 hores: 16 setmanes, Pack 20 hores: 33 setmanes
· Classes 2 alumnes: Si només ve 1 dels 2 alumnes, es pot 1) descomptar l’hora com habitualment o 2) cobrar la classe a l’alumne que ha assistit 34€. L’altra hora quedaria pendent de recuperar (per a ambdós alumnes).
· Per les despeses generades pels retorns bancaris es cobraran 3,00€ per rebut al client.

Condicions classes particulars

M’interessa:
Field is required!
Field is required!
Depenent de l'opció seleccionada, Quantes hores de classe t'interessa?
Field is required!
Field is required!
Vull començar les classes el dia:
Field is required!
Field is required!
· Mensualitat fixa: Les classes que cauen un dia festiu o anul·lades amb més de 6 hores, es poden recuperar dins d’un termini d’un mes. La recuperació no sempre és possible amb el professor i/o l’hora habitual. En cas d’anul·lar una classe de recuperació, no es podrà tornar a recuperar.
· Packs: Cal anul·lar les classes amb un mínim de 6 hores d’antelació. En cas contrari, es factura la 1ª hr.
· Els packs d’hores amb horari reservat tenen la següent caducitat: Pack 5 hores: 8 setmanes, Pack 10 hores: 16 setmanes, Pack 20 hores: 33 setmanes
· Classes 2 alumnes: Si només ve 1 dels 2 alumnes, es pot 1) descomptar l’hora com habitualment o 2) cobrar la classe a l’alumne que ha assistit 34€. L’altra hora quedaria pendent de recuperar (per a ambdós alumnes).
· Per les despeses generades pels retorns bancaris es cobraran 3,00€ per rebut al client.

He llegit i estic d’acord amb les condicions establertes per Singular.

X