Reinscripció Adults

Curs 2021-2022

Nom i cognoms alumne:
Field is required!
Field is required!
Telèfon contacte:
Field is required!
Field is required!
Data naixement:
Field is required!
Field is required!

Horaris

Preferència horària GRUPS

* Fa falta un mínim de 2 alumnes per formar un grup, així que aconsellem marcar més d’una opció horària *
1ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre "__" i "__"
Field is required!
Field is required!
2ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre "__" i "__"
Field is required!
Field is required!

Preferència horària CLASSES PARTICULARS

* Aconsellem marcar totes les possibilitats per tal d’assegurar-nos de que puguem trobar un grup adequat *
1ª opció
2ª opció
1 dia a la setmana
Field is required!
Field is required!
Migdia
Field is required!
Field is required!
Vespre
Field is required!
Field is required!
2 dies a la setmana
Field is required!
Field is required!
Migdia
Field is required!
Field is required!
Vespre
Field is required!
Field is required!
Altre horari:
Disponibilitat Día/Dies "__" entre "__" i "__"
Field is required!
Field is required!
1 dia a la setmana
Field is required!
Field is required!
Migdia
Field is required!
Field is required!
Vespre
Field is required!
Field is required!
2 dies a la setmana
Field is required!
Field is required!
Migdia
Field is required!
Field is required!
Vespre
Field is required!
Field is required!
Altre horari:
Disponibilitat Dia/Dies "__" entre "__" i "__"
Field is required!
Field is required!

Objectiu examen

Field is required!
Field is required!

Grups Cambridge: English Exams Lab

English Exams Lab (www.englishexamslab.com) és una portal web que compta amb més de 3,000 exercicis amb format dels exàmens oficials. L’aconsellem pels alumnes que vulguin presentar-se a un examen oficial. Té un cost de 28€ per 9 mesos d’alta.
T'agradaria estar donat d'alta?
Field is required!
Field is required!

Correspondència

Si vols rebre correus informatius (esdeveniments, cursos intensius, etc.) indica el teu email
Field is required!
Field is required!

Comentaris

Field is required!
Field is required!

Condicions grups

· Durada del curs: 16/09/21 al 01/07/22. No tanquem durant les vacances escolars (exceptuant Nadal). · En cas de no començar a mitjans de setembre, apunteu-ho a “comentaris”.
· Les mensualitats no es modifiquen pel curs 2021-2022.
· La mensualitat dels grups és fixa (independentment de l'assistència, els dies festius i/o les vacances).
· La quota de reinscripció (material inclòs) compta amb un 10% de descompte respecte a la matrícula habitual i és de 72€ pels adults. Es carregarà̀ pel banc entre l’1 i el 5 d’agost. En cas de lliurar la fitxa més tard, es passarà, com a molt, a la setmana.
· La mitja mensualitat de setembre es carregarà̀ entre el dia 1 i 5 de setembre. En cas de lliurar aquesta fitxa més tard, es passarà, com a molt, als 5 dies.
· Política de devolució de matrícula en cas d’anul·lació de la inscripció: avís a l’agost = devolució del 80% de la matrícula. Avís al llarg de setembre = devolució del 50% de la matrícula.
· Els dies festius no es recuperen, ja que oferim classes de conversa de manera regular al llarg del curs escolar.
· Descomptes: 5% als grups quan hi ha més d’un alumne inscrit amb el mateix compte bancari. · 20% quan un alumne s'apunta a més d’un grup.
· Per les despeses generades pels retorns bancaris, es cobren 3,00€ per rebut al client.
· En cas de que un grup es quedi amb 1 alumne inscrit, es manté el grup durant 1 mes, oferint grups alternatius.
· En cas que el professor habitual no estigues disponible un dia donat (per baixa o motius personals), o bé es proposen opcions per recuperar la classe o hi ha un substitut.

Condicions classes particulars

M’interessa:
Field is required!
Field is required!
Depenent de l'opció seleccionada, Quantes hores de classe t'interessa?
Field is required!
Field is required!
Vull començar les classes el dia:
Field is required!
Field is required!
· Mensualitat fixa: Les classes que cauen un dia festiu o anul·lades amb més de 6 hores, es poden recuperar dins d’un termini d’un mes. La recuperació no sempre és possible amb el professor i/o l’hora habitual. En cas d’anul·lar una classe de recuperació, no es podrà tornar a recuperar.
· Packs: Cal anul·lar les classes amb un mínim de 6 hores d’antelació. En cas contrari, es factura la 1ª hora.
· Els packs d’hores amb horari reservat tenen la següent caducitat: · Pack 5 hores: 8 setmanes, Pack 10 hores: 16 setmanes, Pack 20 hores: 33 setmanes.
· Classes 2 alumnes: Si només ve 1 dels 2 alumnes, es pot 1) descomptar l’hora com habitualment o 2) cobrar la classe a l’alumne que ha assistit 34€. L’altra hora quedaria pendent de recuperar (per a ambdós alumnes).
· Per les despeses generades pels retorns bancaris es cobraran 3,00€ per rebut al client.

He llegit i estic d’acord amb les condicions establertes per Singular.

X