Reinscripció Adults

Curs 2022-2023

Nom i cognoms (alumne):
Field is required!
Field is required!
Mòbil (alumne):
Field is required!
Field is required!
Data naixement (alumne):
Field is required!
Field is required!

1. Modalitat classes:

M’interessen:
Field is required!
Field is required!

2. Drets d’imatge

Autoritzo a Singular a fer fotos i utilitzar-les a les xarxes socials
Field is required!
Field is required!

3. Preferència horària

· Marqueu totes les possibilitats per tal d’assegurar-nos de que puguem trobar un horari.
· Les classes GRUPALS solen fer o bé 1,5 hores un mateix dia o 1 hora 2 cops a la setmana
· Les classes PARTICULARS poden escollir la durada de classe desitjada.
1ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Disponibilitat entre "_____" i "_____"
Field is required!
Field is required!
2ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Disponibilitat entre "_____" i "_____"
Field is required!
Field is required!
Durada de classe desitjada:
Field is required!
Field is required!
Altra durada (hr)
Field is required!
Field is required!

4. Objectiu

Field is required!
Field is required!
5. Comentaris / Peticions:
Field is required!
Field is required!

Classes grupals (condicions)

· Durada del curs escolar: 19/09/22 al 23/06/23.
· La mensualitat dels grups és fixa (independentment de l'assistència, els dies festius i/o les vacances).
· Totes les mensualitats (incloent la mitja mensualitat de setembre) es carreguen per anticipat entre el dia 1 i el dia 5 de cada mes. Les tarifes de les classes grupals de 1,5 i 2 hores setmanals s’actualitzen pel curs 22/23.
· S’aplica un 10% de descompte a la quota de reinscripció si es lliura aquesta fitxa abans del 01 d’agost. Es carregarà̀ pel banc entre l’1 i el 5 d’agost. En cas de lliurar la fitxa més tard, es passarà en un termini d’una setmana.
· En cas de que un grup es quedi amb 1 alumne inscrit, es manté el grup durant 1 mes, oferint grups alternatius.
· Descomptes: 5% als grups quan hi ha més d’un alumne inscrit amb el mateix compte bancari. 20% quan un alumne s'apunta a més d’un grup, aplicable al grup de menor import.
· Per les despeses generades pels retorns bancaris, es cobren 3,00€ per rebut al client.
· En cas de que un grup es quedi amb 1 alumne inscrit, es mantindria durant 1 mes, oferint grups alternatius.

Classes particulars (condicions)

Field is required!
Field is required!
Quantes hores ____?
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Quantes hores ____?
Field is required!
Field is required!

Durada del curs escolar: 19/09/22 al 23/06/23.

Vull començar les classes el dia
Field is required!
Field is required!
del mes
Field is required!
Field is required!
· Els pack d’hores amb vigència, tenen la següent caducitat:
-   Pack 4 hores: 6 setmanes
-   Pack 10 hores: 12 setmanes
-   Pack 20 hores: 24 setmanes
-   Pack 20 hores: 35 setmanes
· Si una classe al pack d’hores amb vigència coincideix amb un dia no lectiu, s'allarga la durada del pack.
· Es poden recuperar classes fora de la vigència del pack les vacances escolars que Singular estigui obert.
· Les classes particulars s’han d’anul·lar amb un mínim de 6 hores d’antelació. En cas contrari, es perd l’hora.
· Per les despeses generades pels retorns bancaris es cobraran 3,00€ per rebut al client.
· Classes 2 alumnes: Si només ve 1 dels 2 alumnes, es pot o bé descomptar l’hora com habitualment o cobrar la classe a l’alumne que ha assistit 34€. L’altra hora quedaria pendent de recuperar (per a ambdós alumnes).
En cas de classes particulars de 2 alumnes, especifiqueu el nom de l’altre alumne:
Field is required!
Field is required!

Per poder tenir en compte les vostres preferències horàries a l’hora de formar els grups, si us plau, torneu aquesta fitxa abans del 1 de juliol.

Rebreu una confirmació via e-mail de l’horari assignat abans del 29 de juliol.

Field is required!
Field is required!
Please enter your reCAPTCHA API keys in Super Forms > Settings > Form Settings
X