Reinscripció Nens i Joves

Curs 2024-2025

Comencem a formar els grups a partir del 30 de juny i aconsellem tornar aquesta fitxa abans d’aquesta data per tenir en compte les vostres preferències horàries.
Nom i cognoms (alumne):
Field is required!
Field is required!
E-mail (alumne):
Field is required!
Field is required!
Telèfon contacte mare:
Field is required!
Field is required!
Telèfon contacte pare:
Field is required!
Field is required!
Data naixement (alumne):
Field is required!
Field is required!
Col·legi actual:
Field is required!
Field is required!
Mòbil (alumne):
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!

1. Modalitat classes:

M’interessen:
Field is required!
Field is required!

2. Drets d’imatge

Autoritzo a Singular a fer fotos i utilitzar-les a les xarxes socials
Field is required!
Field is required!

3. Preferència horària

· Marqueu totes les possibilitats per tal d’assegurar-nos de que puguem trobar un horari.
· Les classes GRUPALS solen fer o bé 1,5 hores un mateix dia o 1 hora 2 cops a la setmana
· Les classes PARTICULARS poden escollir la durada de classe desitjada.
1ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Disponibilitat entre "_____" i "_____"
Field is required!
Field is required!
2ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Disponibilitat entre "_____" i "_____"
Field is required!
Field is required!
Durada de classe desitjada:
Field is required!
Field is required!
Altra durada (hr)
Field is required!
Field is required!

4. Joves: Objectiu Cambridge?

Esteu interessats en presentar-vos a un examen oficial de Cambridge al curs 24/25 en cas d’assolir el nivell?
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
5. Comentaris / Peticions:
Field is required!
Field is required!

Classes grupals (condicions)

· Durada del curs escolar: 18/09/23 al 21/06/24.

· La mensualitat dels grups és fixa (independentment de l'assistència, els dies festius i/o les vacances).

· Totes les mensualitats (incloent la mitja mensualitat de setembre) es carreguen per anticipat entre el dia 1 i el dia 5 de cada mes.

· La quota de reinscripció (material inclòs) compta amb un 10% de descompte respecte a la matrícula, si es lliura aquesta fitxa abans de l’1 d’agost. Es carregarà pel banc entre l’1 i el 5 d’agost. En cas de lliurar la fitxa més tard, es passarà en un termini d’una la setmana.

· Els dies festius es poden recuperar venint a classes addicionals les setmanes de vacances escolars.

· S’aplica un 10% de descompte a la quota de reinscripció si es lliura aquesta fitxa abans de l’1 d’agost. Es carregarà̀ pel banc entre l’1 i el 5 d’agost. En cas de lliurar la fitxa més tard, es passarà en un termini d’una setmana.

· Descomptes: 5% als grups quan hi ha més d’un alumne inscrit amb el mateix compte bancari. 20% quan un
alumne s'apunta a més d’un grup, aplicable al grup de menor import.

· Per les despeses generades pels retorns bancaris, es cobren 3,00€ per rebut al client.

· En cas de que un grup es quedi amb 1 alumne inscrit, es mantindria durant 1 mes, oferint grups alternatius després.
Field is required!
Field is required!

Classes particulars (condicions)

Durada del curs escolar: 09/09/24 al 28/06/25.

Field is required!
Field is required!
Quantes hores setmanals ____?
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Quantes hores ____?
Field is required!
Field is required!
Si la classe particular és amb 2 alumnes, el segon alumne és:
Field is required!
Field is required!
En cas de no començar les classes la setmana del 09/09/24, indiqueu l’inici desitjat
Field is required!
Field is required!
· Les classes s’han d’anul·lar amb un mínim de 6 hores d’antelació. En cas contrari, es perd l’hora.

· Per les despeses generades pels retorns bancaris es cobraran 3,00€ per rebut al client.

· Classes 2 alumnes: Si només ve 1 dels 2 alumnes, es pot o bé descomptar l’hora, com habitualment, o cobrar la classe a l’alumne que ha assistit a part a 30€ i l’hora habitual quedaria pendent.



Condicions Pagament Mensual
· La quota és mensual, independent de l'assistència i/o dies festius.
· El termini per recuperar les classes anul·lades amb més de 6hrs d’antelació és de 6 setmanes. Per poder recuperar-les es pot:
-   Buscar una altra hora amb el mateix professor, on-line o presencial
-   Ampliar les properes classes ja programades 15 o 30 minuts, fins recuperar el temps de la classe anul·lada (sempre i quan el professor estigui disponible)
-   Fer la recuperació amb un altre professor.
· Els dies festius són recuperables, exceptuant els dies que estem tancats per Nadal (del 23/12/34 al 06/01/25) i per
Pasqua (del 18/04/25 al 27/04/25).
· En cas d’anul·lar una classe de recuperació, no es pot tornar a recuperar.



Condicions pack d’hores
· Els packs són personals i no transferibles.
Field is required!
Field is required!

Rebreu una confirmació via e-mail de l’horari assignat abans del 26 de juliol. El càrrec de les reinscripcions de les classes grupals es facturarà el 2 d’agost.

Si es lliura aquesta fitxa més tard, rebreu la confirmació de l’horari i el càrrec de la matrícula en un termini de 5 dies.
Field is required!
Field is required!
X