Reinscripció Nens i Joves

Curs 2021-2022

Nom i cognoms nen/jove:
Field is required!
Field is required!
Telèfon contacte mare/pare:
Field is required!
Field is required!
Data naixement:
Field is required!
Field is required!

Horaris

Preferència horària GRUPS

* No solen haver-hi grups que comencen a les 18:00 (o bé són a les 17:30 o a les 18:30)
* Fa falta un mínim de 2 alumnes per formar un grup, així que aconsellem marcar més d’una opció horària.
1ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre \"__\" i \"__\"
Field is required!
Field is required!
2ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre \"__\" i \"__\"
Field is required!
Field is required!

Preferència horària GRUPS

* Els dilluns, dimarts i dijous = horaris pre-escollits. Els dimecres i divendres = grups creats segons demanda *

** Aconsellem marcar totes les possibilitats especificant la vostra preferència **
Grups Nens
(4 anys fins a un nivell inferior al KET)
1ª opció
2ª opció
Dia
Field is required!
Field is required!
Horari (marqueu totes les possibilitats)
Field is required!
Field is required!
Altre horari:
Disponibilitat Dia/Dies \"__\" entre \"__\" i \"__\"
Field is required!
Field is required!
Dia:
Field is required!
Field is required!
Horari (marqueu totes les possibilitats)
Field is required!
Field is required!
Altre horari:
Disponibilitat Dia/Dies \"__\" entre \"__\" i \"__\"
Field is required!
Field is required!
Grups Joves
(Nivell KET i superior)
1ª opció
2ª opció
Dia
Field is required!
Field is required!
Horari (marqueu totes les possibilitats)
Field is required!
Field is required!
Altre horari:
Disponibilitat Día/Dies \"__\" entre \"__\" i \"__\"
Field is required!
Field is required!
Dia
Field is required!
Field is required!
Horari (marqueu totes les possibilitats)
Field is required!
Field is required!
Altre horari:
Disponibilitat Día/Dies \"__\" entre \"__\" i \"__\"
Field is required!
Field is required!

Preferència horària CLASSES PARTICULARS

1ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre \"__\" i \"__\"
Field is required!
Field is required!
2ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Horari
Disponibilitat entre \"__\" i \"__\"
Field is required!
Field is required!

Joves: Objectiu Cambridge?

Esteu interessats en presentar-vos a un examen de Cambridge al curs 21/22 en cas d’assolir el nivell?
Field is required!
Field is required!

Joves: English Exams Lab

English Exams Lab (www.englishexamslab.com) és una portal web que compta amb més de 3,000 exercicis amb format dels exàmens oficials. L’aconsellem pels alumnes que vulguin presentar-se a un examen oficial. Té un cost de 28 € per 9 mesos d’alta.
Field is required!
Field is required!

Correspondència

Si t’agradaria continuar rebent els correus informatius (esdeveniments, cursos intensius, etc.) , indica el teu email
Field is required!
Field is required!

Comentaris

Field is required!
Field is required!

Condicions grups

· Durada del curs: 16/09/21 al 01/07/22. No tanquem durant les vacances escolars (exceptuant Nadal).
· Les mensualitats no es modifiquen pel curs 2021-2022.
· La mensualitat dels grups és fixa (independentment de l'assistència, els dies festius i/o les vacances).
· La mitja mensualitat de setembre es carregarà̀ entre el dia 1 i 5 de setembre. Si es lliura aquesta fitxa més tard, es passarà, com a molt, als 5 dies.
· La quota de reinscripció (material inclòs) compta amb un 10% de descompte respecte a la matrícula i és de 63€ pels nens i 72€ pels joves. Es carregarà̀ pel banc entre l’1 i el 5 d’agost. En cas de lliurar la fitxa més tard, es passarà, com a molt, a la setmana.
· Política de devolució de matrícula en cas d’anul·lació de la inscripció: avís a l’agost = devolució del 80% de la matrícula. Avís al llarg de setembre = devolució del 50% de la matrícula.
· Els dies festius es podran recuperar venint a classes addicionals les setmanes de vacances escolars.
· Descomptes: 5% als grups quan hi ha més d’un alumne inscrit amb el mateix compte bancari. · 20% quan un alumne s'apunta a més d’un grup.
· Per les despeses generades pels retorns bancaris, es cobren 3,00€ per rebut al client.
· En cas de que un grup es quedi amb 1 alumne inscrit, es manté el grup durant 1 mes i s’ofereixen grups alternatius.
· En cas que el professor habitual no estigues disponible un dia donat (per baixa o motius personals), o bé es proposen opcions per recuperar la classe o hi ha un substitut.

Condicions classes particulars

M’interessa:
Field is required!
Field is required!
Depenent de l\'opció seleccionada, Quantes hores de classe t\'interessa?
Field is required!
Field is required!
Vull començar les classes el dia:
Field is required!
Field is required!
· Mensualitat fixa: Les classes que cauen un dia festiu o anul·lades amb més de 6 hores, es poden recuperar dins d’un termini d’un mes. La recuperació no sempre és possible amb el professor i/o l’hora habitual. En cas d’anul·lar una classe de recuperació, no es podrà tornar a recuperar.
· Packs: Cal anul·lar les classes amb un mínim de 6 hores d’antelació. En cas contrari, es factura la 1ª hora.
· Els packs d’hores amb horari reservat tenen la següent caducitat: · Pack 5 hores: 8 setmanes, Pack 10 hores: 16 setmanes, Pack 20 hores: 33 setmanes.
· Classes 2 alumnes: Si només ve 1 dels 2 alumnes, es pot 1) descomptar l’hora com habitualment o 2) cobrar la classe a l’alumne que ha assistit 34€. L’altra hora quedaria pendent de recuperar (per a ambdós alumnes).
· Per les despeses generades pels retorns bancaris es cobraran 3,00€ per rebut al client.

He llegit i estic d’acord amb les condicions establertes per Singular.

X