Reinscripció Nens i Joves

Curs 2023-2024

Comencem a formar els grups a partir del 30 de juny i aconsellem tornar aquesta fitxa abans d’aquesta data per tenir en compte les vostres preferències horàries.
Nom i cognoms (alumne):
Field is required!
Field is required!
E-mail (alumne):
Field is required!
Field is required!
Telèfon contacte mare:
Field is required!
Field is required!
Telèfon contacte pare:
Field is required!
Field is required!
Data naixement (alumne):
Field is required!
Field is required!
Col·legi actual:
Field is required!
Field is required!
Mòbil (alumne):
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!

1. Modalitat classes:

M’interessen:
Field is required!
Field is required!

2. Drets d’imatge

Autoritzo a Singular a fer fotos i utilitzar-les a les xarxes socials
Field is required!
Field is required!

3. Preferència horària

· Marqueu totes les possibilitats per tal d’assegurar-nos de que puguem trobar un horari.
· Les classes GRUPALS solen fer o bé 1,5 hores un mateix dia o 1 hora 2 cops a la setmana
· Les classes PARTICULARS poden escollir la durada de classe desitjada.
1ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Disponibilitat entre "_____" i "_____"
Field is required!
Field is required!
2ª opció
Dia/dies:
Field is required!
Field is required!
Disponibilitat entre "_____" i "_____"
Field is required!
Field is required!
Durada de classe desitjada:
Field is required!
Field is required!
Altra durada (hr)
Field is required!
Field is required!

4. Joves: Objectiu Cambridge?

Esteu interessats en presentar-vos a un examen oficial de Cambridge al curs 23/24 en cas d’assolir el nivell?
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
5. Comentaris / Peticions:
Field is required!
Field is required!

Classes grupals (condicions)

· Durada del curs escolar: 18/09/23 al 21/06/24.

· La mensualitat dels grups és fixa (independentment de l'assistència, els dies festius i/o les vacances).

· Totes les mensualitats (incloent la mitja mensualitat de setembre) es carreguen per anticipat entre el dia 1 i el dia 5 de cada mes.

· La quota de reinscripció (material inclòs) compta amb un 10% de descompte respecte a la matrícula, si es lliura aquesta fitxa abans de l’1 d’agost. Es carregarà pel banc entre l’1 i el 5 d’agost. En cas de lliurar la fitxa més tard, es passarà en un termini d’una la setmana.

· Els dies festius es poden recuperar venint a classes addicionals les setmanes de vacances escolars.

· S’aplica un 10% de descompte a la quota de reinscripció si es lliura aquesta fitxa abans de l’1 d’agost. Es carregarà̀ pel banc entre l’1 i el 5 d’agost. En cas de lliurar la fitxa més tard, es passarà en un termini d’una setmana.

· Descomptes: 5% als grups quan hi ha més d’un alumne inscrit amb el mateix compte bancari. 20% quan un
alumne s'apunta a més d’un grup, aplicable al grup de menor import.

· Per les despeses generades pels retorns bancaris, es cobren 3,00€ per rebut al client.

· En cas de que un grup es quedi amb 1 alumne inscrit, es mantindria durant 1 mes, oferint grups alternatius després.
Field is required!
Field is required!

Classes particulars (condicions)

Durada del curs escolar: 18/09/23 al 21/06/24.

Field is required!
Field is required!
Quantes hores ____?
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Quantes hores ____?
Field is required!
Field is required!
Vull començar les classes el dia
Field is required!
Field is required!
del mes
Field is required!
Field is required!
Si la classe particular és amb 2 alumnes, el segon alumne és:
Field is required!
Field is required!
· Els pack d’hores amb vigència, tenen la següent caducitat:

-   Pack 4 hores: 6 setmanes

-   Pack 10 hores: 12 setmanes

-   Pack 20 hores: 24 setmanes

-   Pack 30 hores: 35 setmanes

· Les classes s’han d’anul·lar amb un mínim de 6 hores d’antelació. En cas contrari, es perd l’hora.

· Per les despeses generades pels retorns bancaris es cobraran 3,00€ per rebut al client.

· Classes 2 alumnes: Si només ve 1 dels 2 alumnes, es pot o bé descomptar l’hora, com habitualment, o cobrar la classe a l’alumne que ha assistit a part a 30€ i l’hora habitual quedaria pendent.


Condicions Pagament Mensual
· La quota és mensual, independent de l'assistència i/o dies festius.
· Les classes anul·lades amb més de 6 hores es poden recuperar. El termini per fer la recuperació és de 6 setmanes. Per poder recuperar-les es pot:
-   Buscar una altra hora amb el mateix professor, on-line o presencial
-   Ampliar les properes classes ja programades 15 o 30 minuts, fins recuperar el temps de la classe anul·lada (sempre i quan el professor estigui disponible)
-   Fer la recuperació amb un altre professor.
· En cas d’anul·lar una classe de recuperació, no es pot tornar a recuperar.


Condicions pack d’hores
· Els packs són personals i no transferibles.
Field is required!
Field is required!

Rebreu una confirmació via e-mail de l’horari assignat abans del 28 de juliol i el càrrec de les matrícules es passarà el 2 d’agost.

Si es lliura aquesta fitxa més tard, rebreu la confirmació de l’horari i el càrrec de la matrícula en un termini de 4 dies.
Field is required!
Field is required!
Please enter your reCAPTCHA API keys in Super Forms > Settings > Form Settings
X